[woocommerce_cart]

Vývoj, technológie a infraštruktúra prevádzky

Vývoj, technológie a infraštruktúra pre gastronomické prevádzky, potravinársku výrobu, sklady, rôzne typy prevádzok.

Vývoj potravinárskych výrobkov

Čo je to vývoj, technológie a infraštruktúra?

Špeciálne služby, ktoré ponúkame tiež na mieru, avšak sú len požiadavkou zo strany zákazníka na uľahčenie podnikania, prípadne na dosiahnutie finančných úspor.

Aké služby to sú ?

Niektoré služby, ktoré ponúkame, nie sú legislatívnou povinnosťou, ale vedia výrazne pomôcť zákazníkovi pri ďalšom podnikaní, prípadne priniesť aj finančnú úsporu.

Okrem základných a dodatkových služieb ponúkame našim zákazníkom aj špeciálne služby, ktoré tvoríme na požiadavku zákazníka. Pri budovaní, otváraní, poprípade rozširovaní existujúcej prevádzky vznikajú problémy zosúladiť požiadavky zákazníka s požiadavkami legislatívy a úradmi hygieny. Ako sprostredkovateľ a kľúč k riešeniu danej problematiky je tu naša spoločnosť. Aby daný plán alebo zmena prebehla úspešne a bez komplikácií – naplánujeme, dohodneme, poradíme a zabezpečíme Vám vhodné služby. Okrem samotnej infraštruktúry, potrebné služby ponúkame aj pri vybavení prevádzky technológiou a potrebným zariadením. Taktiež zefektívnime receptúry a vyvinieme nové produkty a receptúry, na požiadavku zákazníka, v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami trhu.

Kedy tieto služby potrebujem ?

Dobu poskytnutia týchto služieb si určujete sami.

Vypracovanie dokumentácie a poradenstvo pre vývoj, zmeny a vylepšenia sa poskytuje pred otvorením novej prevádzky, pri modifikácii starej prevádzky, pri akýchkoľvek zmenách infraštruktúry alebo technológie a procesov. Tiež aj vlastnou iniciatívou.

Sankcie, pokuty, riziká

Využitím týchto služieb môžete predísť nezhodám pri auditoch a kontrolách zo strany úradov.

Je nutné mať zabezpečené tieto služby ?

Každý podnikateľ si sám určuje, či využije poradenské služby, a to podľa vlastného uváženia, vedomostí a praxe v tejto oblasti. Prípadne sa chce uistiť, či spĺňa všetky povinnosti.

Rozsah služieb a  potreba poradenstva pre vývoj, zmeny a vylepšenie na prevádzke závisí jednak od typu prevádzky a zložitosti procesov na danej prevádzke. Hlavne však závisí od požiadavky a vlastnej iniciatívy majiteľa alebo manažmentu, ako zabezpečiť krok s dobou, zmenami v legislatíve a zefektívnením fungovania jednotlivých procesov.

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám tieto služby poskytované a zabezpečené ?

Vďaka poradenským službám ohľadom správneho rozhodnutia sa o zariadení prevádzky a dobre vypracovanej dokumentácie, môžete predísť pokutám zo strany kontrolných orgánov.

Keďže sú tieto služby poskytované výlučne na vlastnú iniciatívu zákazníka, v tomto prípade nehrozia žiadne pokuty ani sankcie. Týmito službami sa zlepšujú a zefektívňujú procesy, zároveň na seba nielen vzájomne nadväzujú, ale majú aj veľký súvis s vypracovanou a správne aplikovanou dokumentáciou, ktorá vychádza z legislatívy ako aj ostatných služieb, ktoré poskytujeme. Taktiež sú zamerané na správne fungovanie HACCP systému a podpornej dokumentácie, ako aj dodržiavanie potravinového práva.

Rozsah a priebeh vypracovania dokumentácie

Rozsah poradenských služieb závisí nielen od Vašich požiadaviek, ale aj skúseností a praxe. Odporúča sa radšej každú jednu nezrovnalosť odkonzultovať, a tak predísť nepríjemnostiam.

Aký rozsah služieb potrebujem na svoju prevádzku ?

Rozsah služieb zistíme spoločne až po vstupných informáciách a konzultáciách.

Rozsah služieb a potreba vypracovania jednotlivej dokumentácie alebo poradenstva pre vývoj, vybavenie prevádzky technológiami alebo zmeny infraštruktúry závisí od typu prevádzky a zložitosti procesov na danej prevádzke, čo vychádza z  legislatívnych požiadaviek, požiadaviek zákazníka a  hygieny.

Ako prebieha poskytnutie daných služieb ?

Tieto služby nastavujeme individuálne.

  • Oslovenie spoločnosti HACCPoint s.r.o. (telefonicky, kontaktným formulárom, emailom..)
  • Zadanie požiadaviek a úloh zo strany zákazníka
  • Konzultácie a poradenstvo pred začatím projektu
  • Určenie krokov a časového rozsahu poskytovania služieb
  • Vypracovanie bezplatnej cenovej ponuky
  • Získanie potrebných informácií a dokumentácie od zákazníka, potrebnej k poskytnutiu služieb (vývoj, technológie, infraštruktúra)
  • Poskytnutie spracovanej dokumentácie alebo služieb
  • Úpravy, konzultácie, ďalšia spolupráca

Časté otázky

Otázky k našim službám sú rôzne a my Vám na všetky odpovedáme.

HACCPoint firma

Poskytujete tieto služby aj pre malé prevádzky ?

Služby poradenstva pre vývoj, technológie a infraštruktúru poskytujeme pre všetkých prevádzkovateľov, bez ohľadu na veľkosť a typ prevádzky.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem tieto služby ?

Tieto služby vykonávame ako na diaľku, tak aj po osobnom stretnutí alebo priamo na prevádzke.

V prípade požiadavky vieme prísť na dohodnuté miesto alebo priamo na prevádzku, dohodnúť a prediskutovať všetky požiadavky a otázky, na Vašu iniciatívu vykonať vstupnú kontrolu alebo audit za poplatok, na ktorom sa vopred dohodneme.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete poskytnúť dané služby ?

Poskytnutie daných služieb závisí od dohody a zložitosti úloh a činností, ktoré budeme vykonávať.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP plánu s týmito službami ?

Tieto služby môžu byť vykonané jednak samostatne, ale samozrejme, môžu byť aj prepojené s vypracovaním HACCP a inej dokumentácie alebo iných služieb.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho sú tieto služby určené ?

Služby poradenstva pre vývoj, technológiu, infraštruktúru a vylepšovanie poskytujeme každému prevádzkovateľovi v oblasti potravinárstva, gastronómie, ako aj pre všetky prevádzky, ktoré sa zaoberajú potravinami od pestovateľov cez spracovanie, výrobu a sklady až po retail a maloobchod.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek cez pracovný týždeň, víkend, či sviatok prostredníctvom emailu, telefonicky alebo kontaktného formulára na webovej stránke.