Tvorba technických špecifikácii produktov

Technická špecifikácia produktu – vypracovanie a revízia dokumentov pre potravinárske výroby, prevádzky a zariadenia, kde sa vyžaduje tvorba technických špecifikácií k jednotlivým surovinám alebo výrobkom.