[woocommerce_cart]

Tvorba technických špecifikácií produktov

Technická špecifikácia produktu – vypracovanie a revízia dokumentov pre potravinárske výroby, prevádzky a zariadenia, kde sa vyžaduje tvorba technických špecifikácií k jednotlivým surovinám alebo výrobkom.

Základné informácie potraviny

Čo je to technická špecifikácia produktu alebo výrobku ?

Súbor najdôležitejších informácií o konkrétnom produkte, ktoré slúžia ako základná informácia o výrobku pri dodávateľsko – odberateľských a obchodných vzťahoch.

Aké informácie obsahuje technická špecifikácia produktu?

Informácie nachádzajúce sa v technických špecifikáciách sú dôveryhodným zdrojom hlavne pri prvotných obchodných stykoch, ale slúžia aj pre vypracovanie textov na etikety výrobku.

Technická špecifikácia produktu je riadený dokument spoločnosti, v ktorom sú uvedené všetky náležitosti týkajúce sa konkrétneho výrobku. Tento dokument obsahuje základné informácie o danom produkte – popis produktu, fyzikálno-chemické vlastnosti, vlastnosti týkajúce sa kvality a bezpečnosti produktu, podmienok skladovania a prepravy ako i logistické a iné údaje, ktoré vyžadujú a určujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Táto dokumentácia sa spracováva na mieru pre  potravinárske výrobky alebo suroviny.

Kedy potrebujem vypracovať technickú špecifikáciu produktu ?

Technické špecifikácie sa väčšinou vypracovávajú po finalizácii vývoja produktu, hlavne pri požiadavkách úradov a pre obchodných partnerov.

Technická špecifikácia produktu musí byť vypracovaná a predložená pri umiestňovaní produktu na trh, pri požiadavkách odberateľov alebo štátnych orgánov.

Sankcie, pokuty, riziká

Správne vypracovaná technická špecifikácia môže podstatne uľahčiť obchodné vzťahy a umiestnenie produktu na trh.

Je nutné mať spracovanú technickú špecifikáciu produktu ?

Pri danom type dokumentu všetko záleží od dohody s ďalšími stranami.

Technická špecifikácia produktu je väčšinou súčasťou zmluvy a je určená v dodávateľsko – odberateľských vzťahoch, a predkladá sa aj na požiadavku štátnych a kontrolných úradov.

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám technickú špecifikáciu spracovanú a implementovanú ?

Vypracovaním tohto dokumentu viete znížiť riziko podania nesprávnych informácií zákazníkovi alebo úradom.

Pokuta je stanovená zmluvne v dodávateľsko – odberateľských vzťahoch alebo ju určí príslušný štátny orgán.

Rozsah a priebeh vypracovania dokumentu

Rozsah a priebeh spracovania technickej špecifikácie je daný požiadavkou zákazníka, ale mala by obsahovať aspoň základné údaje.

Aký rozsah služieb potrebujem na svoju prevádzku ?

Niektoré špecifikácie sú veľmi stručné a obsahujú len základné údaje. Iné obsahujú veľký počet informácií o produkte.

Rozsah dokumentu a  potreba vypracovania jednotlivej technickej špecifikácie výrobku závisí od typu prevádzky, zložitosti procesov na danej prevádzke, samotného zloženia výrobku a legislatívnych požiadaviek, ktoré sa naň vzťahujú.

Ako prebieha vypracovanie dokumentu – technická špecifikácia produktu ?

Priebeh vypracovania dokumentu určíme po dohode s Vami.

  • Nadviazanie kontaktu (telefonicky, kontaktný formulár, email uvedený na webe..)
  • Určenie a spresnenie požiadavky zo strany zákazníka
  • Poradenstvo a dohoda
  • Určenie jednotlivých krokov ako sa bude postupovať a časový rozsah
  • Cenová ponuka bezplatne
  • Získanie a zaslanie potrebných podkladov a informácií na vypracovanie technickej špecifikácie produktu
  • Vypracovanie samotnej technickej špecifikácie
  • Zaslanie technickej špecifikácie zákazníkovi
  • Poradenstvo, revízia, školenia, aktualizácia

Časté otázky

Otázky k tejto problematike, ktoré Vás zaujímajú najviac.

HACCPoint firma

Vypracovávate technické špecifikácie aj pre malé prevádzky ?

Technické špecifikácie produktov vypracovávame pre všetky typy potravinárskych výrobkov ako aj prevádzok bez ohľadu na typ, veľkosť, zložitosť…

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem vypracovať technickú špecifikáciu produktu ?

Technická špecifikácia produktu sa dá bez problémov vypracovať aj bez osobného stretnutia, teda na diaľku. Na základe informácií, ktoré od Vás získame, vypracujeme špecifikáciu presne na mieru na Váš produkt, rovnako ako v prípade výjazdu.

V prípade potreby alebo požiadavky zo strany zákazníka, prídeme na vopred dohodnuté miesto alebo k Vám na prevádzku za poplatok, ktorý sa vopred stanoví.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete vypracovať dokument – technická špecifikácia produktu ?

Technickú špecifikáciu výrobku vieme spracovať do niekoľkých dní, najviac však do 14 dní.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP plánu s touto dokumentáciou ?

Technická špecifikácia produktu môže byť spracovaná ako samostatný dokument a príloha ku zmluve v dodávateľsko – odberateľských vzťahoch, ale samozrejme, častokrát býva prepojená s HACCP systémom a ostatnou dokumentáciou na prevádzke.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho je určená technická špecifikácia produktu ?

Technická špecifikácia produktu je určená prevádzkam, kde sa vyrábajú a distribuujú potraviny, buď na trh alebo ďalším odberateľom, buď na priamy predaj alebo ďalšie spracovanie.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek cez pracovný týždeň, víkend či sviatok prostredníctvom emailu, telefonicky alebo kontaktného formulára na webovej stránke.