[woocommerce_cart]

Registrácia výživových doplnkov a iných výrobkov

Poradenstvo pre registráciu výživových doplnkov a iných výrobkov všetkým prevádzkovateľom, ktorý svoje produkty umiestňujú na trhu.

Výživové doplnky registrácia úrad verejného zdravotníctva

Čo je to registrácia alebo notifikácia výživových doplnkov ?

Žiaden výživový doplnok sa nesmie na trhu predávať bez kontroly a notifikácie na úrade verejného zdravotníctva.

Aké služby v rámci registrácie doplnkov výživy poskytujete ?

Odbremeníme Vás administratívnej povinnosti a produkty zaregistrujeme bez problémov za Vás.

Ak ste výrobcom, dovozcom alebo distribútorom výživových doplnkov akejkoľvek kategórie, máte legislatívnu povinnosť túto činnosť ohlásiť a zaregistrovať sa na štátnej veterinárnej a potravinovej správe. Okrem ohlásenia tejto skutočnosti úradu, musí prevádzkovateľ disponovať vyhovujúcimi priestormi k danej činnosti, ktoré sú skolaudované na stavebnom úrade a schválené úradmi, podľa toho, či ste výrobcom, dovozcom alebo distribútorom. Kontrole a týmto pravidlám podliehajú ako kamenné predajne, tak aj internetový predaj, teda eshop-y. Podľa toho sú určené aj požiadavky na infraštruktúru, a samozrejme, vplývajú na to aj ďalšie procesy, výrobné alebo predajné portfólio, požiadavky na zamestnancov a ďalšie faktory. Taktiež je potrebné hlásiť akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne alebo jej uzatvorenie.
Na druhú stranu, musí prebehnúť registrácia výživových doplnkov, a to pre každý jeden výživový doplnok na príslušnom úrade verejného zdravotníctva, aby sa mohol legálne predávať na trhu SR.
Vieme pre Vás vykonať všetky činnosti týkajúce sa notifikácie výživových doplnkov na príslušných úradoch. Týka sa to vyplnenia potrebných formulárov, ohlásenia činnosti a zaslania potrebných dokumentov na úrady až po schválenie. Čiže poskytneme poradenské služby od samého začiatku až po schválenie doplnku na úradoch tak, aby bolo možné predávať produkt na trhu SR. Všetky dokumenty a formuláre vypracujeme a vyplníme odborne, s ohľadom na daný produkt, zloženie, tvrdenia na etikete a ostatné požiadavky zákazníka, legislatívy a príslušných úradov.
Okrem toho poskytneme odborné poradenstvo ako bonusové služby na požiadanie zákazníka aj pre:

 • označenie etikiet, teda výživových doplnkov
 • vypracovanie textov na originálnu etiketu alebo dolepky
 • kontrolu grafického dizajnu
 • kontrolu alebo vypracovanie výživových alebo zdravotných tvrdení na obal
 • kontrolu etikiet alebo dolepiek aj pred tlačou

a to všetko s ohľadom na zloženie výrobku a platnú legislatívu, podľa požiadaviek zákazníka a príslušných úradov.

Kedy potrebujem mať registrované výživové doplnky na RÚVZ ?

Notifikácia doplnkov výživy sa vykonáva ešte pred uvedením na trh.

Registrácia výživových doplnkov na úrade verejného zdravotníctva je povinná v týchto prípadoch:

 • ak predávate výživové doplnky v kamennej predajni
 • ak predávate výživové doplnky formou internetového predaja
 • ak dovážate výživové doplnky
 • ak ste distribútorom výživových doplnkov
 • ak skladujete výživové doplnky
 • ak ste výrobcom výživových doplnkov

Toto platí pre daných prevádzkovateľov aj v prípade ohlásenia činnosti a registrácie na štátnej veterinárnej a potravinovej správe.

Sankcie, pokuty, riziká

Po zistení nezaregistrovaného produktu na trhu udelí orgán štátnej správy finančnú pokutu a nariadi stiahnutie z trhu.

Je nutné mať registrované doplnky výživy podľa legislatívy alebo smernice ?

Registrácia doplnkov prebieha podľa smernice a pokynov ÚVZ (Úradu verejného zdravotníctva)

Áno. Ohlásenie a registráciu činnosti, ako aj registrované výživové doplnky na príslušnom úrade, priamo nariaďuje legislatíva.
Registrovať je potrebné každý jeden výživový doplnok.
Poplatok za notifikáciu výživového doplnku na príslušnom úrade je 50€.  Ak sa výživový doplnok líši objemom alebo len príchuťou, berie sa to ako jeden výživový doplnok.

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám správne reigstrované doplnky výživy ?

Na nesprávnu registráciu upozorní úrad. Aby sa predišlo komplikáciám, môžete využiť naše poradenské služby.

Pokuty pre zanedbanie notifikácie výživových doplnkov sa na príslušných úradoch pohybujú v rozmedzí od 100 do 20.000 EUR.
Pokuta pre každý nezaregistrovaný výživový  doplnok je vo výške 300 EUR.

Rozsah a priebeh vypracovania podkladov

Rozsah služieb notifikácie výživových doplnkov si dohodneme hneď po konzultácii.

Aký rozsah služieb potrebujem pre registráciu výživových doplnkov ?

V závislosti od počtu produktov a komplikovanosti receptúry určujeme aj rozsah služieb.

Rozsah služieb pri notifikácii výživových doplnkov závisí od samotného zákazníka.
Na základe požiadavky vykonáme služby jednotlivo alebo vieme poskytnúť aj komplexné služby, ako pri zariadení priestorov pred schválením, tak aj pri registrácii výživových doplnkov a označovaní etikiet nasledovne:

 • poradenské služby pri zariadení priestorov (infraštruktúra) podľa toho, či ste výrobca, dovozca, distribútor alebo predajca (kamenné predajne)
 • vypracovanie potrebnej dokumentácie k daným priestorom podľa legislatívnych požiadaviek
 • kompletná registrácia výživových doplnkov na úrade verejného zdravotníctva
 • odborné poradenstvo k celému procesu a vyplnenie formulárov
 • vypracovanie textov na dolepku podľa platnej legislatívy
 • kontrola a vypracovanie textov na originálnu etiketu
 • kontrola grafického dizajnu a výživových a zdravotných tvrdení
 • vypracovanie výživových a zdravotných tvrdení
 • kontrola etikiet pred tlačou
 • ostatné podľa dohody,…

Ako prebieha registrácia výživových doplnkov ?

Postup notifikácie doplnkov je presne určený, ale poradenské služby si dohodneme spoločne.

 • Kontaktovanie firmy HACCPoint s.r.o.  (telefonicky, email, kontaktný formulár na webe…)
 • Stručný popis problematiky a situácie, prípadne priama požiadavka na konkrétnu službu
 • Poradenstvo z našej strany a navrhnutie krokov, ktoré bude potrebné vykonať
 • Vypracovanie bezplatnej cenovej ponuky
 • Zaslanie potrebných údajov pre poskytnutie služieb
 • Konzultácie a poskytnutie služieb podľa dohody
 • Finálna kontrola, konzultácie a odovzdanie materiálu na úradoch
 • Schválenie a predaj výživových doplnkov na trhu SR

Časté otázky

Ohľadne registrácie doplnkov výživy sa pýtate viaceré otázky a tu sú tie najčastejšie.

HACCPoint firma

Radíte s registráciou výživových doplnkov aj menším prevádzkovateľom ?

Poradenstvo pre notifikáciu výživových doplnkov je určené pre všetkých podnikateľov, teda prevádzky, ktoré sú výrobcami, skladujú dané produkty, sú dovozcami alebo distribútormi alebo predávajú produkty, buď v kamenných predajniach alebo formou e-shopu. Taktiež sú tieto služby určené pre rôzne typy prevádzok, bez ohľadu na veľkosť alebo zložitosť procesov a výrobkov.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je potrebné sa osobne stretnúť, ak potrebujem pomoc pri registrácii výživových doplnkov alebo iných výrobkov ?

Naše komplexné služby poskytujeme na základe dohody ako na diaľku (emailová a telefonická komunikácia), tak aj pri osobnom stretnutí, pre nastavenie spolupráce a krokov, ktoré bude potrebné vykonať.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete poradiť alebo vykonať registráciu výživových doplnkov ?

Samotnú registráciu výživových doplnkov vieme poskytnúť do niekoľkých dní, maximálne do 1 týždňa podľa zložitosti požiadaviek a množstva dodaných produktov, ktoré je potrebné spracovať.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť notifikácie výživových doplnkov s označovaním etikiet, alebo inej dokumentácie ?

Registrácia výživových doplnkov na úrade verejného zdravotníctva a označovanie daných produktov (správnosť údajov na etikete) priamo súvisia, keďže aj pri registrácii je potrebné uviesť správne informácie z obalu alebo sprievodnej dokumentácie, a to v správnom formáte a tak, ako to nariaďuje platná legislatíva. Samozrejme, po uvedení produktov na trh, sú kontrolované aj z hľadiska správnosti označovania podľa požiadaviek.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho je poradenstvo pre registráciu výživových doplnkov alebo podobných produktov určené ?

Poradenské služby registrácie výživových doplnkov sú určené pre všetky právnické osoby a prevádzkovateľov, ktorý uvádzajú svoje produkty na trh SR a EÚ.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete hocikedy cez pracovný týždeň alebo víkend prostredníctvom emailu, telefonicky alebo cez kontaktný formulár na webovej stránke.