[woocommerce_cart]

Označovanie kozmetiky a iných výrobkov

Poradenstvo pre označovanie kozmetiky, drogérie a iných výrobkov všetkým prevádzkovateľom, ktorý svoje produkty umiestňujú na trh pre finálneho spotrebiteľa.

Stažnosti pri reklamácii tovaru

Čo je to označovanie kozmetiky ? Aké služby poskytujete ?

Texty, grafické a iné prvky podliehajú presne stanoveným požiadavkám legislatívy, ktoré sú na trhu kontrolované štátnymi orgánmi.

Aké sú pravidlá a čo všetko musí byť správne označené?

Presné znenie, umiestnenie textov a rôznych grafických prvkov stanovujú zákony.

Európska únia a Slovenská republika stanovuje pravidlá pre označovanie kozmetických výrobkov a drogérie, aby sa všetkým spotrebiteľom pomohla pri nákupe kvalifikovane rozhodnúť a informovať o danom produkte. Účelom týchto pravidiel a legislatívy je zabezpečiť, aby mal spotrebiteľ presné a úplné informácie o kozmetických výrobkoch, ktoré kupuje. V rámci platnej legislatívy a stanovených pravidiel poskytujeme aj naše služby poradenstva.
Všetky tieto služby vykonávame s ohľadom na platnú legislatívu SR a EÚ, ako aj na receptúru, obsah, špecifikácie produktov, určenie a ďalšie detaily pre všetky kategórie kozmetiky a drogérie.
Tieto služby poskytujeme pri:
• návrhu nových textov na etiketu, revízii existujúcich textov, návrhu a revízii tvrdení, revízii marketingových textov, revízii grafického dizajnu na etikete…

Kedy potrebujem mať označenú kozmetiku podľa tejto legislatívy ?

Správne označenie podlieha kontrole hneď od umiestnenia produktu na trh.

Samotné texty na etiketách kozmetických produktov, ako i grafický dizajn a vyobrazenie musia byť v súlade s platnou legislatívou, najmä keď sa uvádzajú na trh, počas predaja a pri predaji pre koncového zákazníka.

Sankcie, pokuty, riziká

Riziká sú rôzne – od klamlivých informácií po ohrozenie bezpečnosti človeka, a od závažnosti závisí aj sankcia.

Je nutné mať označené kozmetické výrobky podľa legislatívy ?

Texty akéhokoľvek kozmetického produktu podliehajú kontrole a prísne stanoveným pravidlám.

Áno. Označovanie kozmetiky a povinnosti, ktoré sú s etiketami na kozmetických produktoch späté, priamo nariaďuje legislatíva.

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch
 • Nariadenie komisie (EÚ) č. 655/2013 z 10. júla 2013, ktorým sa stanovujú spoločné kritériá na odôvodnenie tvrdení používaných v súvislosti s kozmetickými výrobkami
 • Zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A iná legislatíva vzťahujúca sa pre označovanie kozmetických výrobkov…

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám správne označené kozmetické výrobky ?

Pokuta býva finančného charakteru, ale neraz dochádza aj k stiahnutiu celej šarže z trhu a prípadná medializácia.

Pokuty pre neoznačené alebo zle označené kozmetické výrobky sú určené podľa závažnosti porušenia. Taktiež hrozí likvidácia tovaru zo skladov alebo obchodov, sťahovanie výrobkov z trhu, ako aj verejné oznámenie o nevyhovujúcom kozmetickom výrobku, buď cez kanály štátnych úradov, ale väčšinou aj cez médiá.

Rozsah a priebeh vypracovania dokumentácie

Rozsah poradenských služieb závisí od zákazníka, ale po konzultácií a zistení problému navrhneme rozsah a riešenie my.

Aký rozsah služieb potrebujem ?

V závislosti od povahy produktu a portfólia produktov závisí aj rozsah služieb

Rozsah služieb, čiže poradenstvo a nevyhnutnosť označovania kozmetických výrobkov, závisí hlavne od samotného typu produktu, ďalej zloženia, grafického vyobrazenia etikety a pre koho je kozmetický výrobok určený. Rozsah služieb je na základe dohody so zákazníkom.

Ako prebieha vypracovanie alebo revízia etikiet ?

Postup poskytnutia poradenských služieb si určujeme spoločne.

 • Kontaktovanie HACCPoint s.r.o.  (mobil, email, kontaktný formulár…)
 • Určenie a zistenie požiadaviek z Vašej strany
 • Vzájomná dohoda a určenie rozsahu zákazky
 • Určenie postupovania a krokov
 • Bezplatná cenová ponuka
 • Zaslanie textov, dizajnu k etiketám
 • Vypracovanie samotného posudku, textov, dizajnu…
 • Odovzdanie práce
 • Konzultácie

Časté otázky

V rámci označovania kozmetiky sa pýtate rôzne otázky a my Vám radi odpovieme na každú jednu, osobne alebo inou formou komunikácie.

HACCPoint firma

Radíte s označovaním kozmetických výrobkov aj menším prevádzkovateľom alebo handmade výrobcom?

Poradenstvo pre označovanie kozmetiky je určené pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré vyrábajú, predávajú, skladujú alebo distribuujú kozmetické výrobky, bez ohľadu na veľkosť či zložitosť procesov a produktov.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nevyhnutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem pomoc pri označovaní kozmetiky ?

Poradenstvo, konzultácie, návrhy alebo revíziu etikiet kozmetických výrobkov robíme dvomi spôsobmi na požiadavku zákazníka, a to buď komunikáciou emailom, telefonicky, ale tak isto aj pri osobnom stretnutí podľa toho, čo zákazník vyžaduje, preferuje a aké sú požiadavky.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete poradiť pri označovaní kozmetiky ?

Poradenstvo pre označovanie kozmetiky vieme poskytnúť v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. Maximálne však do 1 týždňa podľa zložitosti požiadaviek.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP alebo iných služieb s označovaním kozmetiky ?

Označovanie kozmetiky nesúvisí s HACCP dokumentáciou alebo správnou výrobnou praxou, ale v prípade krízovej situácie, napr. sťahovania kozmetiky z trhu sa môže dotknúť procesov, ktoré riadi aj správna výrobná prax pre kozmetiku a drogériu (napr. skladovanie stiahnutých produktov z trhu na prevádzke, kde je zavedený systém vysledovateľnosti).

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho je poradenstvo pri označovaní kozmetiky určené ?

Poradenstvo pre označovanie kozmetiky je určené pre všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré svoje produkty umiestňujú na trh pre koncového spotrebiteľa.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete ako cez pracovný týždeň, tak aj cez víkend či sviatok prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo emailom, ktorý je uvedený na webovej stránke.