[woocommerce_cart]

Výpočet výživových údajov, nutričnej a energetickej hodnoty

Poradenstvo pre výpočet výživových údajov, ako aj energetických a nutričných hodnôt pre výrobky potravinárskeho charakteru.

Poradenské služby otvorenie prevádzky

Čo je to výpočet výživových údajov?

Každá etiketa výrobku, teda potraviny, obsahuje určité náležitosti, ktoré musia byť uvedené správne a v presne stanovenom formáte.

Aké služby poskytujete a pre ktoré druhy výrobkov?

Problematika výživových údajov nie je jednoduchá, a preto je potrebné stanoviť konkrétne údaje čo najpresnejšie.

Predtým, ako vysvetlíme problematiku nazvanú výpočet výživových údajov, je potrebné popísať niektoré pojmy. Nutričné údaje, výživové údaje alebo energetické hodnoty sú údaje o konkrétnej potravine, pokrme alebo nápoji, ktoré spotrebiteľa informujú o tom, akú výživovú hodnotu má daný výrobok alebo pokrm. Či je to už surovina, polotovar, hotový pripravený pokrm, akýkoľvek produkt určený pre ďalšie spracovanie alebo pre finálneho spotrebiteľa. Tieto údaje vyjadrujú koľko nutričných látok obsahuje daný produkt, či v tuhom alebo tekutom skupenstve (oleje, nápoje…), a to na 100 gramov alebo 100 ml výrobku. V rámci týchto údajov sú tu vyobrazené látky ako energia (kJ a kcal), tuky, sacharidy, bielkoviny, soľ a iné látky podľa povahy výrobku.
Európska únia a Slovenská republika stanovila presné pravidlá pre výpočet a prezentáciu nutričných hodnôt na obale výrobkov. Tieto pravidlá sú stanovené z toho dôvodu, aby sa každý spotrebiteľ pri nákupe mohol kvalifikovane rozhodnúť a informovať o danom produkte. Výživové údaje sú povinným údajom na obale. Dopĺňajú sa tak ostatné legislatívne povinné údaje na obaloch produktu, aby mal spotrebiteľ ešte presnejšie informácie o výrobku alebo pokrme, ktorý kupuje.
Výpočet energetickej hodnoty, teda výživových údajov, vykonávame s ohľadom na platnú legislatívu SR a EÚ, ďalej na receptúru, obsah suroviny v danom produkte, špecifikácie produktov alebo použitých surovín a prísad.
Tieto služby poskytujeme pre výrobcov potravín, distribútorov a iné subjekty. Konkrétne pre:

  • potravinárske výrobky alebo potraviny, ktoré sú určené pre konečného spotrebiteľa
  • polotovary alebo suroviny určené na ďalšie spracovanie
  • hotové pokrmy do gastro zariadení alebo na ďalší predaj
  • výživové doplnky alebo iné špeciálne potraviny
  • nápoje…

Kedy a kde potrebujem uvádzať nutričné hodnoty ? Ktoré údaje sú povinné ?

Nutričné údaje sú súčasťou etikety produktu.

Nutričné údaje je povinné uvádzať vždy na obale produktu alebo na sprievodnej dokumentácii, keď sa toto balenie predáva konečnému zákazníkovi na trhu. Taktiež aj na požiadavku zákazníka v dodávateľsko – odberateľských vzťahoch, buď na obaloch výrobkov, alebo v sprievodnej dokumentácii. Tieto údaje sa uvádzajú aj v špecifikácii produktu alebo iných dokumentoch, samozrejme, spolu s ostatnými legislatívne povinnými údajmi.
Údaje, ktoré je povinné uvádzať na obal závisia od typu produktu. My vám poradíme, ktoré údaje je povinné uvádzať na obal a ktoré údaje sú dobrovoľné, s ohľadom na legislatívu a typ produktu.

Sankcie, pokuty, riziká

Keďže sa jedná o súčasť označovania etikety výrobku, nesprávnosť alebo absencia týchto údajov prináša rovnaké riziká ako zlé označenie potraviny.

Je nutné uvádzať výživové hodnoty podľa legislatívy ?

Je nevyhnutné dobre poznať legislatívne požiadavky v danej oblasti.

Áno. Výživové alebo nutričné údaje, ktoré sa uvádzajú aj spolu s inými údajmi na obale priamo nariaďuje legislatíva.

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

Toto nariadenie stanovuje presné pravidlá na označovanie potravín, nadobudlo účinnosť 12 decembra 2011 a uplatňuje sa od 13. decembra 2014, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa označenia výživovej hodnoty, ktoré sa uplatňujú od 13. decembra 2016. Potraviny sa od tohto dňa musia uvádzať na trh iba s povinnými nutričnými údajmi na obale.

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám uvedené nutričné alebo výživové údaje ?

Nesplnenie legislatívnych povinností vedie k riziku udelenia pokuty alebo stiahnutia výrobku z trhu.

Pokuty pre neoznačené výrobky alebo nesprávne označené výrobky s nutričnými údajmi sú určené podľa závažnosti porušenia. Pokuta sa pohybuje v rozmedzí 100 až 1000 EUR. Okrem toho hrozí likvidácia tovaru zo skladov alebo obchodov a sťahovanie výrobkov z trhu.

Rozsah a priebeh vypracovania dokumentácie

Celý priebeh spolupráce stanovíme vzájomnou dohodou a na základe informácií od Vás.

Aký rozsah služieb potrebujem ?

Rozsah výpočtu a uvedenia daných údajov na obal je stanovený legislatívou.

Rozsah služieb, čiže poradenstva pre výpočet výživových údajov, zavisí podľa platnej legislatívy hlavne od samotného typu produktu, ďalej zloženia a iných údajov. Tieto služby vieme poskytnúť samotne, ale aj s hodnotením celej etikety a všetkých textov na obale. Rozsah služieb je na základe dohody a požiadaviek zákazníka.

Je nutné povedať, že okrem výpočtu nutričných údajov a energetickej hodnoty sa dajú tieto údaje stanoviť aj chemicky v akreditovanom laboratóriu, s čím Vám tiež poradíme, ale je potrebné spomenúť, že tieto služby sú niekoľkonásobne finančne náročnejšie.

Ako prebieha poskytnutie služieb alebo výpočet energetickej hodnoty ?

Postup je podobný ako pri výživových doplnkoch, avšak veľmi dôležité sú vstupné informácie a podklady od zákazníka.

  • Kontaktovanie našej firmy
  • Určenie a zistenie rozsahu služieb a požiadaviek z Vašej strany
  • Vzájomná dohoda
  • Určenie ďalšieho postupu a krokov
  • Vytvorenie bezplatnej cenovej ponuky
  • Zaslanie potrebných údajov
  • Výpočet výživových údajov
  • Odovzdanie dokumentácie
  • Prípadné ďalšie poradenstvo alebo hodnotenie celej etikety…

Časté otázky

Na Vaše otázky sa snažíme odpovedať čo najpresnejšie a zrozumiteľne, a tu sú niektoré z tých najčastejších.

HACCPoint firma

Radíte s výpočtom a uvedením energetických hodnôt aj menším prevádzkovateľom ?

Poradenstvo týkajúce sa výpočtu výživových údajov poskytujeme všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré vyrábajú, predávajú, skladujú alebo distribuujú potravinárske výrobky alebo pripravujú pokrmy, diéty, trénerov..

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nevyhnutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem vypočítať výživové údaje alebo poradiť ?

Výpočet výživových údajov poskytujeme buď komunikáciou emailom, telefonicky alebo osobne, podľa toho, čo zákazník vyžaduje, preferuje a aké sú požiadavky a náročnosť zákazky.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete poradiť ohľadom výživových údajov na potraviny alebo pokrmy ?

Toto poradenstvo vieme poskytnúť v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. Maximálne však do 1 týždňa podľa zložitosti požiadavky a počtu výrobkov.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP alebo iných služieb s uvádzaním nutričných údajov ?

Výpočet výživových údajov nemusí súvisieť s HACCP dokumentáciou alebo inými službami. V tomto prípade sa však častokrát spája s našimi ďalšími službami, ako je označovanie potravín, kde sú požiadavky legislatívy a trhu o niečo zložitejšie.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho je poradenstvo a výpočet výživových údajov určené ?

Výpočet energetických a výživových hodnôt potravín poskytujeme všetkým fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré svoje produkty umiestňujú na trh pre finálneho spotrebiteľa.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek behom týždňa, ale aj cez víkend, či sviatok prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo emailom. Všetky kontaktné informácie nájdete na našom webe.