[woocommerce_cart]

Kalibrované meradlá do prevádzok podľa HACCP

Kalibrované meradlá – teplomery, vlhkomery, prístroje na meranie CO2 (oxidu uhličitého) pre rôzne typy prevádzok

Meradlá podľa HACCP

Prístroje, ktoré zabezpečia správne a automatické monitorovanie parametrov a dodržiavanie limitov vyplývajúcich z HACCP systému a metrologického programu na prevádzke.

Čo sú to meradlá ? Aké meradlá potrebujem ?

Na každej prevádzke, ktorá sa riadi systémom HACCP a metrologickým programom, kde sa akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami je nutné merať určité veličiny a limity, ktoré určuje legislatíva.

Meradlá sú prístroje alebo pomôcky, ktoré poskytujú údaje o určitých veličinách, ktoré vieme pomocou týchto prístrojov zmerať. V oblasti potravinárstva a gastronómie v rámci meradiel sa väčšinou jedná o teplomer a vlhkomer, v ojedinelých prípadoch aj meranie CO2 (oxidu uhličitého). Podľa súčasnej legislatívy by každá prevádzka, ktorá ma suchý sklad alebo chladený sklad, chladiace boxy, mraziace boxy, chladničky alebo mrazničky mala mať v každom z uvedených zariadení kalibrovaný teplomer a v suchom sklade aj kalibrovaný vlhkomer. V prípade tepelného opracovania pokrmov a výdaju stravy aj vpichový teplomer.

Aké konkrétne meradlá ponúka naša spoločnosť? Čo je to IoT ?

V dnešnej dobe je byrokracia veľkou záťažou pre každého podnikateľa. Ponúkame moderné bezdrôtové a rýchle riešenia, ktorá Vám ušetria čas a peniaze.

Dbáme na Vaše pohodlie a komfort, keďže vieme, že v dnešnej uponáhľanej dobe každý ocení moderné, rýchle, bezpečné riešenie, ktoré mu ušetrí čas ale hlavne financie.

Čo je to IoT?
Skratka IoT v angličite „Internet of Things“ v preklade – internet vecí. V tomto prípade sa jedná o podpornú infraštruktúru spoločnosti, kde sa využíva komunikačná technológie LoRa WAN vyvíjaná pre siete typu M2M.

Aké meradlá ponúkame:

 • praktické, ktoré sa dajú aplikovať aj do malých chladničiek/mrazničiek lebo nezaberajú veľa miesta
 • bezdrôtové, ktoré nepotrebujú na svoju prevádzku wifi sieť, čiže fungujú hocikde na vlastnej sieti
 • nepotrebujete k nim žiadne formuláre na zápis teploty / vlhkosti keďže máte výstup priamo v svojom zariadení (PC, tablet, mobil)
 • neustály automatický monitoring kdekoľvek sa nachádzate s tým, že vieme nastaviť frekvenciu merania presne podľa HACCP systému prípadne Vašej požiadavky
 • v každej chladničke nastavíme vlastný limit podľa HACCP systému s tým, že pri prekročení daných limitov Vás upozorní Vaše zariadenie na túto skutočnosť
 • prehľadná aplikácia s výstupnými dátami v telefóne, tablete alebo Vašom PC, kdekoľvek sa nachádzate
 • archivovania dát vo Vašom PC prípadne tlač v prípade požiadavky kontrolných orgánov

Ďalšie benefity:

 • bezplatná vstupná prezentácia a vypracovanie cenovej ponuky
 • senzory si môžete kúpiť, prípadne zobrať do prenájmu
 • zabezpečujeme servis, rekalibráciu a komplet technickú podporu pre zavedenú infraštruktúru, meradlá a aplikácie
 • máte Vaše sklady, chladiace a mraziace box vždy pod kontrolou

Kedy potrebujem kalibrovaný teplomer a vlhkomer na prevádzku ?

Povinnosť mať kalibrované teplomery a vlhkomery zakúpené a implementované na prevádzke má takmer každá prevádzka, ktorá vyrába, pripravuje alebo predáva suroviny, potraviny alebo pokrmy.

Do tejto kategórie spadajú bufety, reštaurácie, fast food, mobilné bufety, street food, závodné jedálne, potravinárske výroby, sklady, predajne, rôzne verejné kuchyne a iné prevádzky zariadenia spoločného stravovania.

Sankcie, pokuty, riziká

V prípade prevádzok na výrobu potravín, gastro prevádzok, skladov, predajní a zariadení spoločného stravovania sú kalibrované meradlá s certifikátom o kalibrácii povinné a ich absencia vedie k udeleniu pokuty.

Musím mať kalibrované teplomery a vlhkomery na prevádzke ?

Povinnosti zakúpiť ciachovaný teplomer s vlhkomerom je povinnosť ktorá vyplýva priamo z legislatívy.

Dôvodom používania kalibrovaných meradiel je fakt aby bola zaručená presnosť merania.

Zakúpenie, aplikovanie a zabezpečenie kalibrovaných meradiel na prevádzke nariaďuje priamo legislatíva:

Zákon 157/2018 Z.z. o metrológii:

Prevádzkovatelia musia:

 • používať povinne kalibrované meradlo
 • udržiavať ho v takom technickom stave, ktorý zabezpečí jeho správne používanie a jeho metrologické charakteristiky v rozsahu metrologických požiadaviek
 • predkladať povinne kalibrované meradlo na kalibráciu a viesť evidenciu každého používaného povinne kalibrovaného meradla, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu každého povinne kalibrovaného meradla s uvedením miesta jeho používania, a každý dátum jeho kalibrácie
 • uchovávať doklad o kalibrácii

Vyhláška 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkach na zariadenia spoločného stravovania:

Teplota v chladničke, mrazničke prípadne suchom sklade musí byť monitorovaná kalibrovaným teplomerom a v prípade suchého skladu aj kalibrovaným vlhkomerom.

Čo mi hrozí, ak nemám kalibrované meradlá na prevádzke ?

Dôsledky absencie kalibrovaného teplomeru prípadne vlhkomeru na prevádzke na vedenie záznamov vedie k udeleniu pokuty a sankcií zo strany kontrolných orgánov.

Za nedodržanie alebo porušenie ustanovení uvedených vyššie hrozí sankcia od 200 do 10 000 euro.

Rozsah a priebeh našich služieb

V závislosti od typu a veľkosti prevádzky ale hlavne od počtu chladničiek, mrazničiek, skladov prípadne iných zariadení (tepelné opracovanie a výdaj stravy), kde je potrebné používať aj vpichové teplomery sa určí aj rozsah služby.

Aký rozsah služieb a koľko meradiel potrebujem na svoju prevádzku ?

Rozsah závisí od dohody s našou spoločnosťou po konzultáciách.

Pre Vašu prevádzku potrebujete zabezpečiť kalibrovaný teplomer a vlhkomer s certifikátom o kalibrácii do každej chladničky, mrazničky, chladiaceho / mraziaceho boxu alebo skladu prípadne vpichový teplomer pri tepelnom opracovaní a výdaji stravy. Presný počet si určíme až po vstupných informáciách a konzultáciách s Vami nakoľko vieme 1 meradlo aplikovať aj na viacero zariadení. Všetky meradlá nami dodané sú kalibrované s certifikátom o kalibrácii.

Ako prebieha tento proces ?

Postup zakúpenia a nainštalovania meradiel vieme vykonať aj na základe Vašich požadaviek.

 • Kontaktovanie (telefonicky, kontaktný formulár, email…)
 • Zadanie parametrov a požiadaviek z Vašej strany, poprípade popis problematiky
 • Poradenstvo a konzultácie z našej strany
 • Výjazd / prezentácia u Vás na prevádzke
 • Určenie presného počtu meradiel u Vás na prevádzke
 • Vypracovanie bezplatnej cenovej ponuky
 • Zaslanie potrebných dodatočných informácií k cenovej ponuky
 • Samotné nainštalovanie a aplikácia meradiel priamo u Vás na prevádzke
 • Odovzdanie formulárov a potrebnej dokumentácie k meradlám
 • Rekalibrácia meradiel

Časté otázky

Nižšie nájdete často kladené otázky od našich zákazníkov, ale v prípade potreby radi povieme viac.

HACCPoint firma

Poskytujete tieto služby aj pre malé prevádzky ?

Služby predaja, aplikácie a inštalácie kalibrovaných meradiel poskytujeme pre všetky typy malých aj veľkých prevádzok bez ohľadu na veľkosť, činnosť, typ a procesu od malých mobilných stánkov cez bufety, bistrá, kaviarne, reštaurácie, predajne, sklady a potravinárske výroby teda všetky typy prevádzok v HORECA segmente cez zariadenia spoločného stravovania po sklady, retail a výrobu.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem tieto služby ?

Naše služby a meradlá, ktoré Vám vieme ponúknuť vykonávame tým spôsobom, že Vám vopred vieme prísť odprezentovať priamo u Vás na prevádzke bezplatne všetky meradlá, ktoré vieme poskytnúť, tiež aj dodatočné služby, servis, spoluprácu ako aj výstupy z daných meraní prípadne všetky podrobnosti, ktoré Vás zaujímajú. Následne po dohode o spolupráci a odsúhlasenia cenovej ponuky Vám náš personál príde dané meradlá na prevádzku nainštalovať.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete zapracovať meradlá na moju prevádzku ? Ako dlho trvá doručenie a nastavenie ?

Od potvrdenia cenovej ponuky naše služby a aplikovanie kalibrovaných meradiel, systému a aplikácie vieme zapracovať na prevádzku do 20 dní.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP plánu s metrologickým plánom a meradlami ?

Systém HACCP je priamo prepojený s metrologickým poriadkom, keďže tieto 2 dokumenty úzko súvisia. V HACCP systéme sú stanovené kontrolné a kritické kontrolné body s jednotlivými parametrami, veličinami a limitmi, ktoré je potrebné monitorovať pomocou meradiel. Tiež v rámci HACCP systému je stanovená aj frekvencia merania a zodpovednosť.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho sú určené meradlá ? Robíte aj rekalibráciu ? Ak áno ako často ?

Kalibrované vlhkomery a teplomery sú určené pre každého prevádzkovateľa, ktorý manipuluje s potravinami.
Naša spoločnosť tiež po zakúpení meradiel zabezpečuje aj celý následný servis súvisiaci s reklamáciami, servisom, podporou a prekalibrovaním meradiel. Zvyčajne sa rekalibrácia vykonáva po 2 rokoch (24 mesiacov) od začiatočnej kalibrácie.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek behom týždňa, ako i cez víkend či sviatok, prostredníctvom uvedeného emailu, mobilu alebo kontaktného formulára na webovej stránke.