Systém vysledovateľnosti

Vypracovanie systému vysledovateľnosti surovín a potravín pre potravinársku výrobu, sklady, obchody s potravinami a všetky prevádzky, ktoré sa nachádzajú v potravinovom reťazci.