Sanitačný plán

Vypracovanie sanitačného poriadku pre gastro prevádzky, potravinársku výrobu, ubytovacie zariadenia, sklady a obchody s potravinami.