[woocommerce_cart]

Sanitačný plán

Vypracovanie sanitačného poriadku pre gastro prevádzky, potravinársku výrobu, ubytovacie zariadenia, sklady a obchody s potravinami.

Sanitačný plán cena

Čo je to sanitačný plán ?

Každá prevádzka by mala mať vypracovaný komplexný plán čistenia a dezinfekcie prevádzky tak, aby zabezpečila dodržiavanie legislatívnych noriem.

Čo má obsahovať sanitačný plán?

Postup čistenia a dezinfekcie, ako aj základných princípov hygieny musí byť detailne spracovaný a každá prevádzka sa ním musí riadiť.

Je to dokument obsahujúci všetky potrebné postupy a náležitosti pre správny postup čistenia a dezinfekcie na prevádzke. Sanitačný poriadok je dôležitou súčasťou každej prevádzky na výrobu pokrmov alebo potravín. Tento dokument je spracovaný na mieru podľa určitých charakteristík danej prevádzky. Vypracovanie plánu závisí od procesov a činností, ktoré sa na prevádzke vykonávajú. V pláne sú tiež zahrnuté všetky potrebné technologické zariadenia, náradia a personál. Jedná sa o dôležitý dokument pre zabezpečenie hygienicky bezpečného prostredia na výrobu potravín.

Kedy potrebujem sanitačný poriadok ?

Už od samotného otvorenia je potrebné dbať na údržbu a pravidelné čistenie prevádzky, nakoľko sa na potravinárske prevádzky kladú najvyššie hygienické nároky.

Sanitačný program je potrebné pripraviť samostatne alebo spolu s HACCP systémom, aby bol k dispozícií odo dňa otvorenia prevádzky, vo všetkých priestoroch, kde sa akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami.

Na otvorenie gastonomickej prevádzky budete ešte potrebovať

Okrem sanitačného plánu, ktorý je jeden zo základných povinných dokumentov každej potravinárskej prevádzky, sú tu aj ďalšie dokumenty, ktoré musia byť implementované.

Na otvorenie prevádzky potravinárskej výroby budete ešte potrebovať

Na rozdiel od prevádzok z HORECA segmentu, potravinárske prevádzky potrebujú aj ďalšie dokumenty, ktoré sú navzájom priamo prepojené.

Sankcie, pokuty, riziká

Sanitačný plán je jeden zo základných dokumentov na prevádzke, čo znamená, že na jeho spracovanie a dodržiavanie je kladený väčší dôraz.

Je nutné mať spracovaný sanitačný program ?

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať pokyny uvedené v smernici.

Spracovaný a  implementovaný plán čistenia, sanitácie a dezinfekcie musí mať každá prevádzka, v ktorej sa akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami. Sanitačný poriadok priamo nadväzuje a úzko súvisí s HACCP systémom a prevádzkovým poriadkom.

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám plán sanitácie spracovaný a implementovaný ?

Kontrola zo strany úradov je častokrát zameraná na prítomnosť dokumentácie a jej aplikáciu. Kontroluje sa aj vedenie evidencie.

Pokuty za nevypracovaný, zle vypracovaný plán čistenia sú uvedené v nariadení 152/1995 Z.z. zákona národnej rady Slovenskej republiky z 27. júna 1995 o potravinách a v znení ďalších predpisov. Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 500 000 eur. V prípade opakovaného porušenia legislatívy sa pokuta niekoľkonásobne navyšuje a môže dosiahnuť výšku až 5 000 000 eur.

Rozsah a priebeh vypracovania plánu

Väčšie a zložitejšie prevádzky majú tento dokument obsiahlejší.

Aký rozsah služieb potrebujem na svoju prevádzku ?

Rozsah tohto dokumentu je závislý od typu prevádzky.

Typ služieb a dokumentov potrebných na vypracovanie plánu sanitácie a čistenia závisí od typu prevádzky, komplikovanosti procesov na prevádzke, ako i zariadení a prístrojov nachádzajúcich sa na prevádzke, čo vychádza z legislatívnych požiadaviek, požiadaviek zákazníka a kontrolných orgánov hygieny.

Ako prebieha vypracovanie sanitačného poriadku ?

Postup sa určuje väčšinou individuálne, podľa potrieb zákazníka, pričom je kladený dôraz na prevádzku a legislatívu.

 • Kontaktovanie našej spoločnosti (telefonicky, kontaktným formulárom, emailom..)
 • Zadanie požiadaviek zo strany zákazníka alebo stručný popis problematiky a situácie
 • Poradenstvo, čo je potrebné spracovať, urobiť
 • Nastavenie parametrov a vzájomná dohoda
 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Zaslanie potrebných informácií k podkladom, ktoré budeme potrebovať k vypracovaniu alebo osobné stretnutie
 • Získanie potrebných informácií k vypracovaniu dokumentácie alebo poskytnutiu našich služieb
 • Vypracovanie dokumentácie alebo poskytnutie našich služieb zákazníkom
 • Odovzdanie dokumentácie alebo úspešné poskytnutie našich služieb zákazníkom
 • Schválenie prevádzky, otvorenie prevádzky
 • Školenie, poradenstvo, revízia dokumentácie

Časté otázky

Najčastejšie typy otázok sú uvedené na našom webe, ale radi Vám odpovieme aj na všetky iné Vaše dotazy.

HACCPoint firma

Vypracovávate sanitačný program aj pre malé prevádzky ?

Samozrejme. Sanitačný poriadok pripravíme na akúkoľvek prevádzku, bez ohľadu na jej veľkosť alebo komplikovanosť procesov, ktoré tu prebiehajú.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem vypracovať sanitačný plán ?

Sanitačný program vieme bez problémov urobiť aj na diaľku. Na základe informácií, ktoré od Vás dostaneme, pripravíme program presne na mieru pre Vašu prevádzku, rovnako ako by to bolo aj v prípade výjazdu. Výhodou spracovania na diaľku je, že dokumentáciu vieme spracovať lacnejšie a omnoho kratší čas.

V prípade, že by ste sa chceli predsa len stretnúť, vieme si dohodnúť termín a prediskutovať všetko potrebné aj osobne. Stretnutie, poprípade kontrola prevádzky by bola za vopred dohodnutú sumu.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete vypracovať sanitačný poriadok ?

V prípade záujmu vieme plán vypracovať do niekoľkých dní, maximálne však do 1 týždňa.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP plánu so sanitačným programom ?

Program sanitácie môže byť spracovaný samostatne, obvykle však býva prepojený s HACCP systémom, keďže HACCP systém je založený na preventívnych, ale aj nápravných opatreniach, kde sa dohliada na čistotu a dezinfekciu pri všetkých krokoch výroby.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho je určený sanitačný plán ?

Sanitačný plán je potrebné pripraviť samostatne, alebo spolu s HACCP systémom, aby bol k dispozícii odo dňa otvorenia prevádzky, vo všetkých priestoroch, kde sa akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek cez týždeň, víkend alebo sviatok na uvedenom mobilnom čísle, emaily alebo pomocou kontaktného formulára.