[woocommerce_cart]

Prevádzkový poriadok

Vypracovanie prevádzkového poriadku a poradenstvo pre mobilné bufety, zariadenia rýchleho občerstvenia, reštaurácie a všetky typy gastro prevádzok, v ktorých sa pripravujú pokrmy.

Hygiena prevádzkový poriadok vypracovanie

Čo je to prevádzkový poriadok ?

Základný dokument, ktorý sa podáva k žiadosti na schválenie prevádzky a smernica popisujúca základne činnosti, identifikáciu a zameranie prevádzky počas jej chodu.

Ktorý zákon určuje povinnosť vypracovania prevádzkového poriadku?

Prvý a základný dokument, ktorý musí mať spracovaný každý prevádzkovateľ.

Prevádzkový poriadok je smernica alebo plán popisu činností a procesov, ktoré sa na prevádzke vykonávajú.
Je to súhrn preventívnych opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a na ochranu verejného zdravia v zariadení alebo prevádzke, v ktorom existuje riziko. Tento dokument je základom na vypracovanie HACCP systému. Povinnosť mať vypracovaný popis prevádzkovania stanovuje zákon č. 355/2007 O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
Tento dokument schvaľuje hygiena, teda príslušný úrad regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) (podľa miesta, kde sa nachádza Vaša prevádzkareň).

Kedy potrebujem mať tento dokument ?

Jeden z prvých dokumentov podávaných k žiadosti na schválenie prevádzky.

Prevádzkový poriadok musí mať každý prevádzkovateľ vypracovaný samostatne alebo spolu s HACCP systémom a sanitačným plánom podľa typu prevádzky. K dispozícií musí byť pred otvorením prevádzky a schválený príslušným úradom hygieny.

Na otvorenie gastonomickej prevádzky budete ešte potrebovať

Okrem základného prevádzkového poriadku na schválenie a chod prevádzky, je potrebných ešte niekoľko typov dokumentov, čo závisí od typu prevádzky.

Na otvorenie prevádzky potravinárskej výroby budete ešte potrebovať

Na rozdiel od prevádzok z HORECA segmentu, potravinárske prevádzky potrebujú aj ďalšie dokumenty, ktoré sú navzájom priamo prepojené.

Sankcie, pokuty, riziká

Bez prevádzkového poriadku nemôže byť schválená žiadna prevádzka. Chýbajúca dokumentácia týkajúca sa prevádzkového poriadku je legislatívnym porušením.

Je nutné mať spracovanú túto dokumentáciu ?

Nevyhnutnosť prevádzkového poriadku určuje priamo legislatíva.

Spracovaný, schválený a implementovaný prevádzkový poriadok musí mať každý prevádzkovateľ, ktorý akýmkoľvek spôsobom manipuluje s potravinami. Prevádzkový poriadok je základným dokumentom na prevádzkovanie, evidenciu jednotlivých činností a úzko súvisí s HACCP systémom a ostatnými smernicami.

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám tento dokument spracovaný a implementovaný ?

Pokuty a sankcie stanovujú príslušné úrady podľa platnej legislatívy.

Pokuty pre nevypracovaný, zle vypracovaný popis prevádzkovania sú uvedené v nariadení 152/1995 Z.z. zákona národnej rady Slovenskej republiky z 27. júna 1995 o potravinách a v znení ďalších predpisov. Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 500 000 eur. V prípade opakovaného porušenia legislatívy sa pokuta niekoľkonásobne navyšuje a môže dosiahnuť výšku až 5 000 000 eur.

Rozsah a priebeh vypracovania poriadku

Rozsah a typ prevádzkového poriadku je presne stanovený podľa prevádzky.

Aký rozsah služieb potrebujem na svoju prevádzku ?

Rozsah si určujeme spoločne po dohode.

Rozsah služieb a vypracovanie prevádzkového poriadku závisí od typu prevádzky, postupov, procesov na danej prevádzke, čo vychádza z platnej potravinárskej legislatívy, požiadaviek zákazníka a úradov hygieny.

Ako prebieha vypracovanie prevádzkového poriadku ?

Postup vypracovania prevádzkového poriadku Vám zasielame hneď po prejavení záujmu o túto službu.

 • Oslovenie našej spoločnosti (telefonicky, kontaktným formulárom, emailom..)
 • Zadanie požiadaviek zo strany zákazníka alebo stručný popis problematiky a situácie
 • Poradenstvo, čo je potrebné spracovať, urobiť
 • Nastavenie parametrov a vzájomná dohoda
 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Zaslanie potrebných informácií k podkladom, ktoré budeme potrebovať k vypracovaniu alebo osobné stretnutie
 • Získanie potrebných informácií k vypracovaniu dokumentácie alebo poskytnutiu našich služieb
 • Vypracovanie dokumentácie alebo poskytnutie našich služieb zákazníkom
 • Odovzdanie dokumentácie alebo úspešné poskytnutie našich služieb zákazníkom
 • Schválenie prevádzky, otvorenie prevádzky
 • Školenie, poradenstvo, revízia dokumentácie

Časté otázky

Otázky ohľadom prevádzkového poriadku, aj inej dokumentácie, na ktoré sa pýtate najčastejšie a my radi odpovedáme.

HACCPoint firma

Vypracovanie prevádzkového poriadku robíte aj pre malé prevádzky ?

Vypracovanie dokumentácie prevádzkového poriadku poskytujeme a zabezpečujeme bez ohľadu na jej veľkosť alebo zložitosť jednotlivých procesov.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem vypracovať prevádzkový poriadok ?

Vypracovanie dokumentácie prevádzkového poriadku robíme aj na diaľku. Na základe informácií, ktoré od Vás vyžiadame, vieme spracovať poriadok presne na mieru pre Vašu prevádzku tak isto, ako by to bolo aj v prípade výjazdu. Výhodou spracovania na diaľku je to, že vieme dokumentáciu spracovať rýchlejšie a lacnejšie.

Samozrejme, v prípade potreby alebo požiadavky z Vašej strany, Vás vieme navštíviť a prediskutovať problematiku ohľadom Vašej prevádzky, poprípade vykonať kontrolu alebo audit za poplatok, ktorý sa vopred stanoví.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete vypracovať dokumentáciu ?

Vypracovanie dokumentácie vieme poskytnúť do niekoľkých dní podľa požiadavky zákazníka.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP plánu s týmto prevádzkovým poriadkom?

Prevádzkový poriadok môže byť spracovaný samostatne, ale väčšinou v kombinácii so sanitačným plánom, a v prevádzkach, kde sa podávajú pokrmy, aj spolu s HACCP systémom.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho je táto smernica určená ?

Tento dokument je určený pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré prevádzkujú priestory, v ktorých sa manipuluje s potravinami.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom emailu, telefonicky alebo cez kontaktný formulár na webe, a to kedykoľvek cez pracovný týždeň, víkend či sviatok.