[woocommerce_cart]

Povolenie na predaj alkoholu (do 24 hodín)

Povolenie na predaj alkoholu pre všetky typy prevádzok a zariadení, ktoré predávajú lieh v spotrebiteľskom balení v daňovom voľnom obehu.

žiadosť na hygienu úrad zdravotníctva

Čo je to povolenie na predaj alkoholu alebo liehu ?

Stručnejšia definícia povolenia predaja alkoholu je povolenie predaja spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu.

Základné požiadavky na predaj alkoholu v spotrebiteľskom balení

Každé zariadenie alebo prevádzka či je to napr. predajňa, rýchle občerstvenie, reštaurácia, bufet na predaj alkoholu musí získať povolenie na predaj alkoholu a to konkrétne povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom obehu. Túto problematiku rieši zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorý upravuje aj postup k jeho získaniu.

Kedy potrebujem povolenie na predaj alkoholu?

Povolenie na predaj alkoholu potrebuje každý prevádzkovateľ ktorý predáva alkohol v spotrebiteľskom balení aj keď sa jedná o príležitostný predaj na akciách ako je napr. ambulantný predaj a bez ohľadu aký typ alkoholu predáva.

Povolenie na predaj alkoholu je potrebné mať vybavené ešte pred spustením prevádzkovania teda predaja alkoholu.

Sankcie, pokuty, riziká

V prípade nedodržania zákonných požiadaviek a nevybavenia povolenia na predaj alkoholu hrozia sankcie a pokuty zo strany štátnych orgánov až do výšky 3 319 €.

Je nutné mať povolenie na predaj alkoholu v spotrebiteľskom balení ?

Povinnosť vyplýva z legislatívnych požiadaviek teda zákonu.

Povolenie na predaj alkoholu musí mať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá predáva alkohol v spotrebiteľskom balení priamo zákazníkovi.

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám vybavené povolenie na predaj alkoholu ?

Povinnosťou každého je splniť požiadavky legislatívy.

Pokiaľ by prevádzkovateľ, ktorý predáva alkohol v spotrebiteľskom balení v daňovom voľnom obehu bez povolenia tak mu hrozí pokuta až do výšky 3 319 €.

Rozsah a priebeh vybavenia povolenia na predaj liehu

V rámci našich služieb Vám zabezpečíme vydanie tohto povolenia, vypracujeme potrebné dokumenty a uhradíme potrebné poplatky ako aj podanie žiadosti na vydanie povolenia na príslušnom colnom úrade.

Aký rozsah služieb potrebujem na svoju prevádzku ?

Pre väčšinu prevádzok je rozsah služieb rovnaký.

Rozsah služieb a potreba vybavenia povolenia na predaj alkoholu v spotrebiteľskom balení je viac menej rovnaký, čo vychádza z legislatívnych požiadaviek, požiadaviek zákazníka a príslušných úradov.

Ako prebieha vybavenie povolenia na predaj alkoholu v spotrebiteľskom balení ?

Postup spolupráce si s Vami radi dohodneme telefonicky alebo emailom.

  • Oslovenie našej spoločnosti môžete uskutočniť telefonicky, emailom alebo kontaktným formulárom a špecifikovanie činnosti na prevádzke
  • Zaslanie potrebných podkladov z Vašej strany (odfotené dokumenty, ktoré pošleme na podpis emailom) a to konkrétne identifikačné údaje právnickej osoby a osobné údaje konateľov,
  • Na základne zaslaných podkladov spracujeme potrebné dokumenty k podaniu žiadosti k povoleniu predaja alkoholu (splnomocnenie, zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb, čestné vyhlásenia, zoznam dodávateľov) – zaslať naskenované prípadne odfotené emailom (bez overenia podpisov),
  • Všetko vybavíme za Vás a upresníme tieto požiadavky aj emailom alebo telefonicky.

Časté otázky

Otázky týkajúce sa vybavenia povolenia na predaj alkoholu, na ktoré Vám radi dáme odpoveď.

Poskytujete vybavenia povolenia na predaj alkoholu aj pre malé prevádzky ?

Povolenie na predaj alkoholu poskytujeme pre všetky prevádzky, bez ohľadu na ich veľkosť či zložitosť.

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem vybaviť toto povolenie ?

Túto službu vieme bez problémov poskytnúť bez osobného stretnutia. Na základe informácií, ktoré od Vás vypýtame, vieme všetko vybaviť na diaľku čo je z časového hľadiska aj rýchlejšie a lacnejšie.

Samozrejme, v prípade potreby alebo požiadavky je možné aj osobné stretnutie za podmienok, ktoré sa vopred stanovia.

Ako rýchlo viete poskytnúť povolenie na predaj alkoholu ?

Túto službu vieme poskytnúť do 24 hodín.

Aká je súvislosť niektorých Vašich služieb s povolením na predaj alkoholu ?

Túto službu vieme poskytnúť samostatne, ale samozrejme, častokrát býva prepojený aj so schválením prevádzky na hygiene alebo začatím prevádzkovania prípadne spracovania jednotlivých dokumentov, ktoré sú potrebné.

Pre koho je určená služba vybavenia povolenia na predaj alkoholu ?

Táto služba je určená pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré predávajú alkohol v spotrebiteľskom balení v daňovom voľnom obehu.

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek cez pracovný týždeň, víkend či sviatok prostredníctvom emailu, telefonicky alebo kontaktného formulára na webovej stránke.