[woocommerce_cart]

Pôdorys prevádzky – vypracovanie a revízia

Pôdorys prevádzky – vypracovanie a revízia dokumentácie pre gastronomické prevádzky, potravinársku výrobu, ubytovacie zariadenia, sklady a obchody s potravinami.

Aktualizácia pôdorysu prevádzky

Čo myslíte pod vypracovaním pôdorysu prevádzky ?

Prevádzky v segmente HORECA alebo potravinárskej výroby bývajú členité a prebiehajú tu rôzne procesy, kedy musí byť zrozumiteľné celkové rozmiestnenie prevádzky, vybavenie, pohyby a oddelenie častí na dodržanie hygienických predpisov.

Aký je to dokument – pôdorys prevádzky?

Pri auditoch vie podstatne uľahčiť a zrýchliť kontrolu prevádzky.

Je to dokument – grafické vyobrazenie alebo pôdorys prevádzky, ktorý zobrazuje aktuálny stav na prevádzke spolu so všetkým technologickým vybavením a pohybmi, ktoré na prevádzke vznikajú (zamestnanci, zákazníci, jednotlivé suroviny, odpady, finálne produkty, alergény, zdroje pitnej vody…) na zjednodušenie a lepšie usmernenie jednotlivých tokov, ako i rozdelenie čistej a nečistej časti prevádzky, jednotlivých úsekov a rozdelení.

Kedy potrebujem vypracovať pôdorys prevádzky ?

Pre spracovateľa dokumentácie HACCP je podstatné, aby dobre poznal prevádzku.

Pôdorys prevádzky je potrebné vypracovať ako jednotlivý dokument alebo spolu s HACCP systémom ku dňu otvorenia prevádzky, tam kde sa uplatňuje HACCP systém a podporná dokumentácia.

Sankcie, pokuty, riziká

Samotný nedostatok tohto dokumentu môže sťažiť orientáciu pri kontrole a predĺžiť prácu audítorov.

Je nutné mať spracovaný pôdorys prevádzky ?

Dokument je jednou zo súčastí vyžadovanej dokumentácie pri kontrolách.

Spracovaný a prepojený pôdorys prevádzky s HACCP systémom a podpornou dokumentáciou musí mať každý prevádzkovateľ, ktorý daný systém uplatňuje. Pôdorys prevádzky so všetkými označeniami slúži na určenie jednotlivých tokov podľa legislatívy, ako i ľahšiu orientáciu a vymedzenie určitých úsekov, zdrojov pitnej vody, lapačov hmyzu…

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám pôdorys prevádzky spracovaný a implementovaný ?

Kompletná dokumentácia znižuje riziko udelenia pokuty a sankcie.

Pokuty v tomto prípade nadväzujú na absenciu, zlé vypracovanie alebo neaplikovanie HACCP a podpornej dokumentácie a určujú ich príslušné úrady hygieny na základe právnych predpisov.

Rozsah a priebeh vypracovania plánu

Rozsah a komplikovanosť spracovania dokumentu úzko súvisí s veľkosťou prevádzky.

Aký rozsah služieb potrebujem na svoju prevádzku ?

Každý pôdorys prevádzky musí spĺňať rovnaké náležitosti.

Potreba vypracovania pôdorysu prevádzky vychádza z požiadaviek samotného zákazníka, kontrolných orgánov, legislatívy, ale aj typu prevádzky a procesov, ktoré sa na prevádzke vykonávajú.

Ako prebieha vypracovanie pôdorysu prevádzky ?

Vypracovaniu pôdorysu prevádzky predchádza vstupná komunikácia a informácie od zákazníka.

  • Kontaktovanie firmy HACCPoint s.r.o. (kontakty uvedené na webe, mobil, email, kontaktný formulár)
  • Vzájomná dohoda na základe požiadaviek zákazníka
  • Konzultácia, určenie postupu a časového rozsahu
  • Vypracovanie bezplatnej cenovej ponuky
  • Získanie a zaslanie potrebných podkladov a informácií od zákazníka k vypracovaniu dokumentácie
  • Vypracovanie pôdorysu prevádzky
  • Odovzdanie grafiky zákazníkovi
  • Konzultácie, úpravy a odovzdanie

Časté otázky

Niektoré otázky k dokumentácii, ktoré Vás najviac zaujímajú.

HACCPoint firma

Vypracovávate pôdorys prevádzky aj pre malé prevádzky ?

Pôdorys prevádzky vypracovávame aj pre malé prevádzky, bez ohľadu na typ a činnosti, ktoré vykonáva.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem vypracovať pôdorys prevádzky ?

Pôdorys prevádzky so všetkými náležitosťami vieme spracovať aj na diaľku, na základe informácií, ktoré od Vás získame. Takto vieme spracovať program presne na mieru na Vašu prevádzku, ako aj v prípade osobného stretnutia. Výhodou spracovania na diaľku je to, že vieme dokumentáciu spracovať rýchlejšie a lacnejšie.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete vypracovať pôdorys prevádzky ?

Pôdorys prevádzky vieme spracovať do niekoľkých dní, podľa dohody a zložitosti požiadavky.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP plánu s pôdorysom prevádzky?

Tento plán môže byť spracovaný samostatne, ale samozrejme, častokrát býva prepojený s HACCP systémom, a slúži na zjednodušenie a vyobrazenie jednotlivých zariadení, miestností a tokov na prevádzke, aby sa predišlo kontaminácii čistej a nečistej časti prevádzky, alergénov…

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho je určený pôdorys prevádzky ?

Tento plán je určený pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a všetky prevádzky, kde sa manipuluje s potravinami a surovinami potravinového charakteru.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek cez pracovný týždeň, víkend či sviatok prostredníctvom emailu, telefonicky alebo kontaktného formulára na webovej stránke.