Podklady ku školeniam personálu prevádzky

Vypracovanie podkladov ku školeniam personálu prevádzky pre všetky typy prevádzok, kde sa uplatňuje HACCP systém.