Nezhodné výrobky

Vypracovanie smernice nezhodných výrobkov pre potravinársku výrobu, sklady a prevádzky všetkých typov, ktoré svoje produkty umiestňujú na trh.