[woocommerce_cart]

O nás

Kto sme, prečo to robíme a v čom sme dobrí

osvedčenie haccp plán

Príbeh spoločnosti HACCPOINT

Aby sankcie neboli nočnou morou.

Sankcie, pokuty a kontroly zo strany rôznych úradov sú dennou rutinou väčšiny podnikateľov v potravinárstve, či už vlastnia menšiu prevádzku ako bufet, pizzeriu, reštauráciu alebo sklady, potravinársku výrobu, prípadne akúkoľvek inú prevádzku.

V poslednej dobe v médiách často počuť o potravinových škandáloch, či je to nedostatočná hygiena, neprofesionálne vedenie dokumentácie, označovanie potravín, nevhodné skladovanie, zlá technológia prípravy a spracovania, falšovanie potravín a kontaminované výrobky.

Mnoho prevádzkovateľov potravinárskych firiem berie problematiku bezpečnosti a kvality potravín na ľahkú váhu. Častokrát podcenia bezpečnosť potravín, alebo pokrmov, ktoré pripravujú a nie sú si vedomí  následkov, ktoré môžu vzniknúť už či finančných, alebo v horšom prípade takých, ktoré majú negatívny dopad na ľudské zdravie.

Na druhej strane častokrát je problematický už samotný štart a otvorenie potravinovej prevádzky, keďže právnych krokov od samotného plánu cez podanie žiadosti a schválenie prevádzky až po otvorenie a chod je dnes priveľa a nie každý sa v tom orientuje ľahko, keďže tieto postupy vyžadujú odbornú znalosť problematiky.

S cieľom odbremeniť od byrokracie, administratívnej záťaže, neustálej kontroly zo strany úradov, ale aj poskytnúť poradenstvo a dokumentáciu na ušetrenie nervov, času a financií je tu pre Vás naša spoločnosť. Ponúkame Vám rôzne služby  na vysokej úrovni, s maximálnou zárukou kvality a v krátkej časovej lehote.

Aby sme sa dostali tam kde sme dnes a ponúkli Vám záruku kvality a odborný servis sme vyštudovali túto problematiku na vysokej škole – fakulte biotechnológie odbor – Bezpečnosť a kontrola potravín.

Následne sme pracovali v oblasti potravinárstva a gastronómie na rôznych pozíciách ako je technológia výroby, manažment kvality, vývoj a inovácie výrobkov a výroby, v legislatíve, v inšpekčných organizáciách ako aj akreditácii a certifikácii systémov, výroby a kontrolných orgánov.

Okrem toho sme medzičasom získavali vedomosti ako na Slovensku tak aj na medzinárodných školeniach, kde sme získali rôzne certifikáty a osvedčenia v oblasti manažmentu, bezpečnosti potravín, metrológie, inšpekcie, senzorického posudzovania potravín a mnohé iné.

V prípade potreby spolupracujeme aj s externými organizáciami a úradmi teda odbornou verejnosťou.

Počas nášho pôsobenia sa nám podarilo otvoriť viacero či štandardných alebo komplikovaných prevádzok rôzneho typu, ktoré vyžadovali neštandardný prístup a kreativitu a všetko v rámci legislatívy. Na druhej strane okrem poradenských služieb to boli aj služby označovania potravín a kozmetiky, aby sa predišlo pokutám a stiahnutiu výrobkov z trhu, registrácie výživových doplnkov, spracovanie dokumentácie pre rôzne typy prevádzok od HORECA segmentu, cez výrobu až po bioplynové stanice.

Neustále sledujeme všetky novinky, ktoré sa objavia v oblasti potravinárstva a gastronómie. Ako sa tieto trendy menia a aktualizujú, tiež aj potravinárska legislatíva, aj my sa prispôsobujeme a chceme aplikovať tieto nové trendy aj u Vás. Našim cieľom je po aplikovaní služieb, ktoré ponúkame zabezpečiť správny chod Vašej prevádzky, hlavne kvalitné a zdravotne bezpečné potraviny pre Vašich zákazníkov a rovnako aj ich spokojnosť.

Naše certifikácie

Našu odbornosť dosvedčujú aj nasledovné certifikáty.