[woocommerce_cart]

Reklamačný poriadok

Vypracovanie reklamačného poriadku pre všetky typy prevádzok a zariadení, ktoré poskytujú služby zákazníkom alebo predávajú produkty konečnému spotrebiteľovi.

Evidencia reklamácií na prevádzke

Čo je to reklamačný poriadok ?

S reklamáciami zákazníkov sa niektoré prevádzky stretávajú občas, v iných zase bývajú na dennom poriadku. Všetky reklamácie by sa mali evidovať.

Dokumentácia reklamácii na prevádzke

Na každej prevádzke by mal byť jasne zdokumentovaný postup reklamácií, ako aj práva a povinnosti prevádzkovateľa a zákazníka.

Reklamačný poriadok je smernica alebo plán reklamácie ako postupovať pri vybavovaní rôznych typov reklamácií, ako spätná väzba od zákazníka, či už z trhu alebo priamo na prevádzke.
Reklamácie, postupy reklamácií a všetky ostatné vymedzenia upravuje aj zákon o ochrane spotrebiteľa.

Kedy potrebujem vypracovať reklamačný poriadok ?

S reklamáciami sa môže každý prevádzkovateľ stretnúť už pri otvorení podniku.

Spracovaný a  implementovaný reklamačný poriadok musí mať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá buď vyrába alebo spracováva potraviny, pokrmy alebo rôzne produkty a ďalej ich predáva priamo zákazníkovi alebo distribuuje na trh.

Sankcie, pokuty, riziká

Zákazník má právo na opodstatnené reklamácie u prevádzkovateľa.

Je nutné mať spracovaný reklamačný poriadok ?

Povinnosť vyplýva z legislatívnych požiadaviek.

Spracovaný a implementovaný reklamačný poriadok musí mať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá buď manipuluje s potravinami alebo produktami alebo ich podáva priamo zákazníkovi, prípadne distribuuje na trh. Tieto podmienky sa vzťahujú aj na poskytovanie služieb zákazníkovi, čo vymedzuje aj zákon o ochrane spotrebiteľa.

Čo mi hrozí v prípade, ak nemám reklamačný poriadok spracovaný a implementovaný ?

Povinnosťou každého je splniť požiadavky legislatívy.

Pokuty pre nevypracovaný, zle vypracovaný plán sú uvedené v nariadení 152/1995 Z.z. zákona národnej rady Slovenskej republiky z 27. júna 1995 o potravinách a v znení ďalších predpisov.
Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 500 000 eur.
V prípade opakovaného porušenia legislatívy sa pokuta niekoľkonásobne navyšuje a môže dosiahnuť výšku až 5 000 000 eur.

Rozsah a priebeh vypracovania plánu

Obsah dokumentu musí spĺňať náležitosti stanovené zákonom, pričom rozsah si určujeme spolu podľa potreby.

Aký rozsah služieb potrebujem na svoju prevádzku ?

Pre väčšinu prevádzok je rozsah reklamačného poriadku podobný.

Rozsah služieb a potreba vypracovania jednotlivej dokumentácie závisí od typu prevádzky, zložitosti procesov na danej prevádzke alebo poskytovania služieb, čo vychádza z legislatívnych požiadaviek, požiadaviek zákazníka a úradov hygieny.

Ako prebieha vypracovanie reklamačného poriadku ?

Postup vypracovania si s Vami radi dohodneme telefonicky alebo emailom.

 • Oslovenie našej spoločnosti (telefonicky, kontaktným formulárom, emailom..)
 • Zadanie požiadaviek zo strany zákazníka alebo stručný popis problematiky a situácie
 • Poradenstvo, čo je potrebné spracovať, urobiť
 • Nastavenie parametrov a vzájomná dohoda
 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Zaslanie potrebných informácií k podkladom, ktoré budeme potrebovať k vypracovaniu alebo osobné stretnutie
 • Získanie potrebných informácií k vypracovaniu dokumentácie alebo poskytnutiu našich služieb
 • Vypracovanie dokumentácie alebo poskytnutie našich služieb zákazníkom
 • Odovzdanie dokumentácie alebo úspešné poskytnutie našich služieb zákazníkom
 • Schválenie prevádzky, otvorenie prevádzky
 • Školenie, poradenstvo, revízia dokumentácie

Časté otázky

Otázky týkajúce sa reklamačného poriadku nie sú také časté ako pri komplikovanejších dokumentoch, ale radi Vám na všetky dáme odpoveď.

HACCPoint firma

Vypracovávate reklamačný poriadok aj pre malé prevádzky ?

Reklamačný poriadok vypracovávame pre všetky prevádzky, bez ohľadu na ich veľkosť či zložitosť.

Poradenstvo k HACCP dokumentácii

Je nutné sa osobne stretnúť, ak potrebujem vypracovať reklamačný poriadok ?

Tento dokument vieme bez problémov urobiť aj na diaľku. Na základe informácií, ktoré od Vás vypýtame, vieme spracovať program presne na mieru na Vašu prevádzku tak isto, ako by to bolo aj v prípade výjazdu. Výhodou spracovania na diaľku je to, že dokumentáciu vieme spracovať rýchlejšie a lacnejšie.

Samozrejme, v prípade potreby alebo požiadavky z Vašej strany, vieme prísť za Vami na dohodnuté miesto alebo priamo na prevádzku, dohodnúť a prediskutovať všetky požiadavky a otázky, poprípade na Vašu požiadavku urobiť vstupnú kontrolu alebo audit za poplatok, ktorý sa vopred stanoví.

Doba vypracovania HACCP

Ako rýchlo viete vypracovať reklamačný poriadok ?

Tento poriadok vieme spracovať do niekoľkých dní, maximálne však do 1 týždňa.

Vypracovanie prevádzkového poriadku hygiena

Aká je súvislosť HACCP plánu s reklamačným poriadkom ?

Tento plán môže byť spracovaný samostatne, ale samozrejme, častokrát býva prepojený s HACCP systémom, keďže HACCP plán je založený na preventívnych, ale aj nápravných opatreniach, kde je na základe spätnej väzby od zákazníka možné lepšie nastaviť proces a vyvarovať sa podobným situáciám do budúcna.

Otazky HACCP poradenské služby

Pre koho je určený reklamačný plán alebo poriadok ?

Tento plán je určený pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom manipulujú s potravinami, bez ohľadu na veľkosť prevádzky a zložitosť procesov.

vzor HACCP stiahnutie

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať ?

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek cez pracovný týždeň, víkend či sviatok prostredníctvom emailu, telefonicky alebo kontaktného formulára na webovej stránke.