Havarijný plán

Vypracovanie havarijného plánu pre potravinársku výrobu, sklady a všetky prevádzky, ktoré umiestňujú svoje produkty na trh.