Označovanie potravín a iných výrobkov

Poradenstvo pre označovanie potravín a iných výrobkov všetkým prevádzkovateľom, ktorý svoje produkty umiestňujú na trh pre finálneho spotrebiteľa.