Správna výrobná prax a správna hygienická prax

Vypracovanie smernice správnej výrobnej praxe ako aj hygienickej praxe pre potravinársku výrobu, výrobu kozmetických produktov, ubytovacie zariadenia, sklady a obchody s potravinami.